Bij Allermooist zijn wij altijd op zoek naar leuke nanny’s en gastouders. We verwelkomen graag gastouders die al actief zijn, maar ook startende gastouders willen wij met alle liefde begeleiden naar een succesvolle gastouderopvang.

Er komen nogal veel regels bij gastouderopvang en nanny bemiddeling kijken. Hieronder staat alle informatie duidelijk uitgelegd. Daarnaast is er veel papierwerk die je op orde moet hebben voor de ggd. Om je hierbij te helpen krijg je van Allermooist een map die helemaal is ingericht, zodat je hem alleen nog maar hoeft aan te vullen met jouw persoonlijke papieren. Deze map krijg je van ons zodra er een koppeling is met een gezin.

Als nanny biedt je opvang vanuit het huis waar de kinderen wonen en als gastouder biedt je opvang vanuit jouw eigen huis. Om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen, moet je als nanny en gastouder voldoen aan de eisen vanuit de Wet kinderopvang.

Eisen

 • Je bent in het bezit van het juiste diploma of certificaat. Om erachter te komen of je het juiste diploma bezit is er een diplomalijst opgesteld. Deze lijst kun je bekijken in ons pedagogisch beleidsplan.
 • Je hebt een geregistreerd en geldig EHBO-certificaat dat is gericht op kinderen. Het origineel van het diploma en het EHBO-certificaat moeten aanwezig zijn op de opvanglocatie. Allermooist kan je helpen met een goede training te vinden in de buurt, mocht je nog geen EHBO-certificaat hebben.
 • Je bent verplicht een verklaring omtrent gedrag (VOG) te hebben.
 • Je bent 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouders waar de opvang plaats vindt.
 • Je bent goed telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
 • Je spreekt Nederlands.
 • Je kunt je legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
 • Je moet ingeschreven staan bij een gastouderbureau. In dit geval Allermooist.
 • Je bent bekend met het Pedagogisch beleidsplan, het Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en het Protocol kindermishandeling en handelt hier ook naar.
 • Je ontvangt je salaris uitsluitend via Allermooist.

Kwaliteitseisen Allermooist Nannybemiddeling

Naast de eisen en regels die vanuit de Wet gesteld worden, hebben wij bij Allermooist onze eigen eisen voor nanny’s en gastouders voor het streven naar een hogere kwaliteit.

 • Het is van belang dat je minimaal 1 jaar ervaring hebt in de kinderopvang of ervaring hebt in de omgang met kinderen. Wij checken altijd de referenties.
 • Het is voor gezinnen van belang dat je als nanny voor langere tijd inzetbaar bent. Voor de ontwikkeling van kinderen is het kunnen vertrouwen op de verzorger heel belangrijk. Het geeft daarom een goed gevoel als je voor langere tijd bij een gezin wilt blijven.

Nanny of gastouder ben je of niet. Op zijn minst is het belangrijk dat je een hart voor kinderen hebt. In dit beroep heb je te maken met gevoelens van kinderen en je bent voor een deel verantwoordelijk voor de opvoeding van deze kinderen. Jij draagt bij aan hun toekomst. Wij vinden het dus heel erg belangrijk dat je dit werk vanuit je hart doet.

Wij verwachten van de nanny/gastouder dat zij respect heeft voor de opvoedings- en levenswijze van ouders. De nanny/gastouder dient zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke informatie en dient bereid te zijn samen te werken met ouders met eventuele begeleiding vanuit Allermooist.

Arbeidsvoorwaarden voor een nanny

Voor de nanny gelden een aantal arbeidsvoorwaarden.

 • Je werkt op een veilige en gezonde werkplek.
 • Je verdient minimaal het wettelijk minimumloon en krijgt 8% vakantiegeld.
 • Je krijgt vier keer het aantal uren per week doorbetaald bij vakantie.
 • Het gezin betaalt jou maximaal 6 weken door bij ziekte. Minimaal 70%.
 • Het gezin heeft een opzegtermijn van 2 maanden. Voor jou is dit 1 maand.

Iedere Nanny sluit samen met de ouders een arbeidsovereenkomst af. In deze arbeidsovereenkomst worden de contractuele afspraken vastgelegd, zoals salaris, vakantiedagen, ziekte, opzegtermijn etc. Allermooist regelt deze formaliteiten.

Uren registratie

De opvanguren worden bijgehouden op een urenregistratieformulier van Allermooist. Dit formulier dient voor de 23ste van de maand getekend en wel bij Allermooist te worden ingeleverd. Dit kan zowel per post, mail of via de app.

Verzekeringen

Als nanny of gastouder ben je niet verzekerd tegen Ziektewet, WIA en WW. Je kunt zelf een verzekering afsluiten bij het UWV. Je moet je onder andere verzekeren voor de volgende onderdelen:

 1. De aansprakelijkheidsverzekering dekt de door jou veroorzaakte materiële of letselschade tijdens jouw werk.
 2. De ongevallenverzekeringis er voor jou als je betrokken raakt bij een ongeval.
 3. De schadeverzekering inzittendenvoor als jezelf een auto-ongeval veroorzaakt. De overige inzittenden zijn automatisch verzekerd en jijzelf ook. Deze verzekering is enkel nodig wanneer je, met toestemming van de ouders, de kinderen regelmatig vervoert per auto.

Samenstelling van het aantal kinderen

Een nanny/gastouder mag maximaal 6 kinderen opvangen van 0-13 jaar waarvan maximaal 5 kinderen tot 4 jaar waarvan maximaal 4 kinderen van 0-2 jaar waarvan maximaal 2 kinderen van 0 tot 1 jaar. Vriendjes en vriendinnetjes die tijdens de opvang aanwezig zijn, tellen ook mee.

Bij opvang van 4 of meer kinderen is er een achterwacht beschikbaar. Deze achterwacht moet telefonisch beschikbaar zijn tijdens de opvang en moet binnen 15 minuten op de opvang locatie aanwezig kunnen zijn. De achterwacht moet 18 jaar of ouder zijn maar hoeft niet te beschikken over een diploma of een VOG. Je moet bij de GGD-inspectie kunnen aantonen hoe de achterwacht geregeld is.

Eisen voor de ruimtes van de opvanglocatie

De woning waar de opvang plaats vindt, moet beschikken over voldoende speel- en slaapruimte voor de kinderen. Je biedt opvang aan kinderen vanuit het huis waar de kinderen wonen of vanuit jouw eigen huis. Daarmee mag je ervan uit gaan dat de kinderen in een goede omgeving wonen en dus een geschikte opvang is, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Daarom moet er altijd gekeken worden naar de volgende aspecten:

 • Er moet voldoende buitenspeelmogelijkheid zijn of het moet op haalbare afstand gelegen zijn.
 • De woning moet voorzien zijn van voldoende en goed functionerende rookmelders conform de eisen uit het vigerende Bouwbesluit.
 • De woning is te allen tijde rookvrij.

Waar Allermooist voor zorgt is dat er rust komt in de chaos van het leven.

De nanny neemt dat gene uit handen wat ouders stress oplevert.

Meer informatie of heb je interesse in een intakegesprek? Bel of mail dan gerust

Stuur een bericht via het contactformulier

Start typing and press Enter to search